Indkaldelse til Generalforsamling 2020

dato

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Den afholdes Onsdag den 24.06.2020 kl. 19.00 i klubrummet i Herlev Skøjtehal.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være Formanden (formand@hlik.dk) i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen.


Hermed vores dagsorden til generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april. 


4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson samt budget for den kommende sæson.


5. Behandling af eventuelt indkomne forslag


6. Valg til bestyrelsen jf. § 6

På valg er: 


• Formand. Afgår i utide, valgperiode 1 år.
Bestyrelsen indstiller Henrik Hjelmsø 


• Næstformand. Lars Ariel Mortensen – Ønsker genvalg


• Kasserer. Per Vilstrup Olesen – Ønsker genvalg


• Bestyrelsesmedlem 2. Annette Nielsen – Ønsker genvalg


• Bestyrelsesmedlem 3. Jessica Liljahart Afgår i utide valgperiode 1 år.
Bestyrelsen indstiller Sus Nielsen.


• Bestyrelsesmedlem 4. Kjeld Wiinblad – Genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller Camilla Gustafsson.


• Bestyrelsesmedlem 6 ved valg af Henrik Hjelmsø til formand. Afgår i utide valgperiode 1 år.
Bestyrelsen indstiller Torben Jansagerdi.


7. Valg af revisor


8. Eventuelt. 

Kilde: Herlev Ishockey Klub