Føtalmedicinsk overlæge til afsnit for Ultralydsscanning af gravide, Herlev

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ved Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev og Gentofte Hospital, er en stilling som overlæge eller afdelingslæge med primær klinisk funktion inden for fertilitetsområdet ledig til besættelse pr. 010624, eller snarest derefter.Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejde i en stor velfungerende fertilitetsklinik, hvor der er fokus på de gode patientforløb, tværfaglighed og forskning.
 • Afhængig af kvalifikationer, indføring i de reproduktionsmedicinske faglige områder.
 • Godt kollegaskab, både i fertilitetsklinik og på tværs i afdelingen.
Stillingen er som udgangspunkt med vagtforpligtelse, inden for det gynækologiske område.Om fertilitetsklinikken

Fertilitetsklinikken tilbyder en række forskellige udredningsprogrammer og behandlinger af par og enlige med fertilitets- og andre reproduktions-endokrinologiske forstyrrelser. Klinikken har således en bred interesse for og tilgang til gynækologisk endokrinologi inkluderende en PCOS-klinik, ligesom der varetages hysteroskopiske og laparoskopiske indgreb som led i fertilitetsudredning og behandling. Der foregår derfor et tæt samarbejde imellem klinikken og de andre afsnit i afdelingen.

Klinikkens behandlingstilbud omfatter konventionel fertilitetsbehandling med ovulationsinduktion, intrauterin insemination, samt kontrolleret ovariel stimulation med in-vitro fertilisering (IVF). Klinikken udfører herudover en række supplerende procedurer til IVF-behandlingen: Aspiration af sædceller fra testikler (TESA), intracytoplasmatisk sæd-injektion (ICSI), blastocyst-dyrkning samt oocyt - og embryo kryopræservering. Der er ligeledes etableret et oocytdonationsprogram.

Vurdering af embryokvaliteten er baseret på morfometrisk monitorering med TimeLapse udstyr. Aktuelt anvender vi nye diagnostiske muligheder med henblik på optimering af behandling gennem protokolleret kromosomundersøgelse af blastocyster hos udvalgte kvinder (PGT-A).

Afdelingen har en af Region Hovedstadens 2 fertilitetsrådgivningsklinikker. Udover den generelle fertilitetsrådgivning, varetager klinikken fertilitetsrådgivning af kvinder i den fertile alder, der gennemgår forskellige former for onkologisk behandling og er involveret i udredning af og kontrol af kvinder med HBOC. Klinikken er tilknyttet ReproUnion, der er et samarbejde mellem de reproduktionsmedicinske enheder i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. Samarbejdet omfatter patientudveksling, forskning og udvikling med støtte fra et EU-interreqionalt program.

Klinikken har 5 læger, samt et antal tilknyttede ph.d.-studerende, ligesom klinikken har en betydelig forskningsaktivitet med 8-10 igangværende studier. Der er en god tradition for efteruddannelse i specialet med rig mulighed for deltagelse i kurser, kongresser og symposier, samt mulighed for ekspertuddannelse eller den nye subspecialiseringsuddannelse i reproduktionsmedicin.Om afdelingen

Afdelingen har 9 afsnit:

 • Gynækologisk sengeafsnit og ambulatorium med gynækologisk akutmodtagelse
 • Urogynækologisk afsnit
 • Fertilitetsklinikken
 • Akutmodtagelsen for Gravide og Fødegang
 • Føtalmedicinsk afsnit
 • Graviditetsklinik 1 (svangreambulatorier)
 • Graviditet og Tab (afsnit for senaborter og foetus mors)
 • Familieteamet
 • Pp.med.-, svangre- og barselsafsnit
Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler har samlet ansat cirka 80-85 læger bestående af 2 professorer (urogynækologi samt obstetrik) 45 speciallæger samt 40-42 yngre læger bestående af forvagter og ph.d.-studerende. Afdelingen er en del af Københavns Universitet og har udover professorer og forskningslektorer ansat 6-7 kliniske lektorer.

På lederniveau er afdelingen organiseret med en afdelingsledelse bestående af cheflæge, chefsygeplejerske chefjordemoder, ledende overlæger, fagligt ansvarlige overlæger, samt afsnitsledelser bestående af overlæge i tværprofessionel ledelse med oversygeplejersker eller vicechefjordemoder.Om dig

 • Du skal have dansk autorisation som speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Du er empatisk og samarbejdsvillig
 • Du har gode kommunikative kompetencer – både over for patienter og for sundhedsprofessionelle inden for og uden for huset
 • Du har kompetencer til at samarbejde og skabe relationer, og er indstillet på at deltage i udviklingsprojekter og undervisningsaktivitet
Ansøgere med forskningserfaring på ph.d.-niveau med interesse for en fortsat forskningsaktivitet prioriteres.Arbejdstilrettelæggelse:

Stillingen indebærer cirka 12-14 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med 2 forvagter samt 2 bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) i aften/nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 13-20 hverdage samt kl. 8-18 i weekend og SH. Stillingen fordrer yderligere cirka 5-skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse, hvor man møder ind til A/N vagt kl. 17.30.Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos cheflæge Jeannet Lauenborg (tlf.: 21997048) eller overlæge Bugge Nøhr (tlf.: 26703543)Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk). Ansøgning med curriculum vita sendes via nedenstående link.

Ansøgningsfrist : 170324

Ansættelsesinterview : 210324

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herlev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej , 2730 Herlev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004354

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet