Søofficer med taktisk baggrund og operationer i blodet til Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Center for Maritime Operationer (CMO) søger vi en erfaren officer med mod på at undervise og udvikle sin viden inden for sømilitære operationer. Tjenesten er for dig, der har mod på at formidle din viden og erfaringer inden for det sømilitære område. Du bliver en del af et engageret og dynamisk center, hvor kvalitet, kreativitet og gåpåmod er de drivende faktorer.

Om os

Center for Maritime Operationer er Forsvarsakademiets videncenter inden for maritime operationer. Vi er en del af Institut for Militære Operationer, og arbejder tæt sammen med instituttets øvrige centre om undervisning, forskning/udvikling og formidling inden for militære operationer – både værnsspecifikt og værnsfælles. Centeret består af 16 medarbejdere inklusiv chefen, hvoraf otte medarbejdere er organiseret i et navigationselement. Center for Maritime Operationer har til opgave at levere relevant, praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning på funktions- og diplomuddannelsen ved Søværnets Officersskole, efteruddannelseskurser for søofficerer samt bidrage til undervisning på Master i Militære Studier. Derudover producerer og formidler centeret viden om maritime operationer til gavn for Søværnet og Forsvaret generelt. Vi holder derfor en tæt kontakt til Søværnet og arbejder målrettet på, at vores opgaver i så stort omfang som muligt bidrager til Søværnets opgaveløsning. Her er relevans, faglighed og tilgængelighed de væsentligste faktorer.

I vores hverdag lægger vi stor vægt på både faglighed, nytænkning og godt kollegaskab. Vi lægger stor vægt på, at der er en god ånd i centeret, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.

Om stillingen

Du vil have det overordnede ansvar for modulet ”Sømilitære Operationer” på Søværnets Officersskoles diplomuddannelse ved Forsvarsakademiet. Det primære formål er at få studerende til at forstå, hvordan sømilitære operationer analyseres, planlægges og gennemføres. Du kommer især til at arbejde med wargaming som læringsmetode, læringsvideoer og mange andre områder, der opstår som følge af alle de små og større projekter, som hele tiden dukker op, når vi sammen løser opgaver i vores center.
Center for Maritime Operationer er en del af Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer. Derfor afgrænser dit arbejde sig ikke til kun at handle om det maritime domæne. Du kommer også til indgå i værnsfælles arbejdsgrupper omhandlende bl.a. multidomæne operationer og i andre undervisningsteams, som den person, der ved noget om, hvordan operationer i, på og fra havet får indflydelse på den samlede militære operation.

Vi har i centret fokus på at vedligeholde og udvikle vores kompetencer. Du får dermed mulighed for at styrke og udvide dine kompetencer inden for maritime operationer på det operative såvel som det taktiske niveau. Stillingen giver i perioder mulighed for deltagelse på relevante sejladser/øvelser ved Søværnets enheder samt diverse seminarer og konferencer i relation til fagområdet. Vi vil i samarbejde med dig designe et spændende og relevant kompetenceudviklingsforløb.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste, samtidigt med at eventuelle bindinger i dit privatliv kan tilgodeses. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.

Dit faste tjenestested bliver København, da centeret holder til på Svanemøllens Kaserne.

Om dig

Du er orlogskaptajn eller MMS studerende kaptajnløjtnant med taktisk baggrund. Du har stor forståelse for, og lyst til at arbejde med, militære operationer generelt og det sømilitære område specifikt. Vi forventer også, at du interesserer dig generelt for værnsfælles operationer. Det er et krav, at du har erfaring med at praktisere sømilitære operationer fra sejlende tjeneste, gerne som TAO/OPO fra Søværnets store enheder.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra uddannelsesområdet og med undervisning. Du har gode pædagogiske evner og kan formidle din viden og motivere de studerende til at tilegne sig viden.

Du er en holdspiller, der både forstår at arbejde selvstændigt og som del af et team af dygtige kollegaer. Du er god til at kommunikere, og du formulerer dig klart på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant, og er i gang med eller optaget på MMS, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingen kan der rettes henvendelse til:
OK Troels Tamstrup Nielsen, Chef for Center for Maritime Operationer, Mobil: +45 21650290, E-mail: trni@fak.dk, FIIN: fak-imo-mo01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfrist er 25. juni 20223

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført snarest herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. september.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herlev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183517&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843422

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet