overlæge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en overlæge til vores endokrinologiske område per 1. januar 2024, eller efter aftale, til et nyopstartet frakturopsporingscenter.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i endokrinologi. Der lægges vægt på, at du har gode tværfaglige samarbejdsevner og har lyst til nytænkning og samarbejde såvel indenfor som på tværs af vores specialer og afdelinger. Skulle du have kliniske og forskningsmæssige kompetencer indenfor osteoporoseområdet vil det være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Afdeling for Medicinske Sygdomme

Vi er en stor medicinsk afdeling, med opgaver på såvel Herlev som Gentofte matriklen. Udover endokrinologi på højtspecialiseret- og regionsfunktionsniveau varetager vi også specialerne infektionsmedicin, lungemedicin og geriatri, ligesom vi har det lægelige ansvar for modtagelsen af akutte medicinske patienter på begge matrikler. Afdelingen driver endvidere en lang række specialambulatorier og diagnostisk enhed.

Endokrinologisk område

Det endokrinologiske område er delt på både Herlev og Gentofte matriklen. Den ambulante endokrinologi samt osteoporoseområdet, er placeret på Herlev matriklen, hvorfor en del af arbejdstiden må forventes at blive tilbragt der. Forskning og uddannelse prioriteres højt, og har et stærkt fundament på begge matrikler.

Arbejdsforhold

Overlægen forventes at indgå i stuegangsfunktion, bagvagt og eventuelt osteoporose ambulatorium på Herlev matriklen samt endokrinologisk ambulatorium på Herlev matriklen på linje med områdets øvrige speciallæger. Det forventes endvidere, at overlægen deltager i afdelingens undervisnings- og forskningsmæssige forpligtigelser.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til organisationsaftalen for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger/Foreningen af yngre læger. Yderligere oplysninger om stillingen fås hos cheflæge Kasper Iversen på telefon 28 71 27 53 eller mail: kasper.karmark.iversen@regionh.dk eller hos ledende overlæge Ebbe Winther Jensen 38 68 95 30, mail: ebbe.winther.jensen@regionh.dk
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. Ansøgningen uploades via link i bunden af denne side senest 10. december 2023.

Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herlev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej , 2730 Herlev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950986

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet