Information til trænere, holdledere, materialefolk, frivillige, spillere og forældre i Herlev Ishockey Klub

dato

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Normalt afsluttes vores ishockey sæson ved udgangen af marts måned, hvorefter hold rykkes videre til næste trin.

I år er meget lidt normalt!
Det er pt. uafklaret hvornår, hvordan og hvorledes den indeværende sæson afsluttes, evt. forlænges.
Forskellige scenarier er mulige, men afhænger i første omgang af myndighedernes beslutninger for genåbning.

Vi imødeser og håber at de kommende udmeldinger fra myndighederne, kan bringe os nærmere nogle afklaringer hvorpå vi kan tillægge en planlægning.

Indtil da håber vi at I alle holder humøret oppe, holder Jer i gang og stand by, har forståelse for situationen og fortsat støtter op om klubben på bedst mulige vis.

På bestyrelsens vegne

Henrik Hjelmsø 

Formand 

Herlev Ishockey Klub 

41966550 / www.hlik.dk

Kilde: Herlev Ishockey Klub