Generalforsamling 2021 Endelig dagsorden


Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Så er det blevet tid til årets ordinære generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.CORONA

Afholdelse af møderne forudsætter, at en række krav opfyldes:

• Gyldig Corona pas

• Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned. 

• Der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager, og der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.

• Der skal være information om de almindelige corona-forholdsregler, og der skal være adgang til vand og sæbe eller håndsprit.

 

Den afholdes den 22. juni 2021 kl. 19.00 i Vip-rummet i Herlev Skøjtehal.


Hermed endelig dagsorden til generalforsamlingen:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 30. april. Samt budget for den kommende sæson.

4 Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

5 Behandling af eventuelt indkomne forslag


Vedtægtsændring.

 

Forslag 1

Nuværende

 

§ 4 - Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 25 år opkræves kontingent forud af 2 gange, den 1. juli og den 1. januar. Betalingsfrister er hhv. pr.1. januar og pr. 1. juli. For medlemmer over 25 år opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. juli. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. juli.

 

 

Forsåles ændret til

 

§ 4 - Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 25 år opkræves kontingent hver mdr. For medlemmer over 25 år opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårs vis pr. 1. september.

 

Forslag 2.

Nuværende

 

 

§ 6 - Bestyrelsen og udvalg

Klubben ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2-årig periode. Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes kontingentfrihed for et beløb svarende til et passivt medlemskab. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en UA formand. Hvis klubben er repræsenteret i øvrige foreninger eller selskaber, udpeges disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen. Ved frafald af bestyrelsens medlemmer udpeger bestyrelsen nye medlemmer for den resterende periode frem til næste ordinær generalforsamling.

Lige år vælges: Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

Forsåles ændret til:

 

§ 6 - Bestyrelsen og udvalg

Klubben ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2-årig periode. Valgbare til bestyrelsen er klubbens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle bestyrelsesmedlemmer tilbydes kontingentfrihed for et beløb svarende til et passivt medlemskab. Hvis klubben er repræsenteret i øvrige foreninger eller selskaber, udpeges disse repræsentanter ligeledes af bestyrelsen. Ved frafald af bestyrelsens medlemmer udpeger bestyrelsen nye medlemmer for den resterende periode frem til næste ordinær generalforsamling.

Lige år vælges: Næstformand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ulige år vælges: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

6 Valg til bestyrelsen jf. § 6

På valg er:

Formand. Henrik Hjelmsø – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem 1. Jeanett Ekberg – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem 3.

Bestyrelsesmedlem 4. Valgperiode 1 år

Bestyrelsesmedlem 5. Christina Nilsson – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem 6

7 Valg af revisor

8 Eventuelt 


Kilde: Herlev Ishockey Klub