Funktionsansvarlig anæstesioverlæge til dagkirurgisk afsnit, OP 2 på Herlev Hospital pr. 1.3.24

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en funktionsansvarlig overlæge til vores dagkirurgiske afsnit, der står for at udvide i 2024. Har du lyst til at sætte dit præg på dagkirurgiens fremtid, er her en enestående mulighed.

Stillingen er en del af lægeteamet på Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling som anæstesilæge på operationsgangene med deltagelse i vagtarbejdet. Du vil få fast tilknytning til dagkirurgisk afsnit 2-3 dage om ugen.Om os:

Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling er delt op i følgende afsnit:

3 operationsafsnit: OP 1 (primært elektiv kirurgi, inkl. robotkirurgi), OP 2 (dagkirurgi), OP 4 (elektiv og akut kirurgi). Vi udfører både malign og benign kirurgi. De kirurgiske specialer er ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, urologi, gynækologi/obstetrik samt plastikkirurgi.

Intensivt afsnit har 9 disponible ITA-pladser, eget lægevagtlag og tilhørende MAT-funktion og en bred vifte af behandlingsmuligheder for patienterne.

Tværfagligt smertecenter (beliggende på Gentofte matriklen) med eget tværfaglige personale.

Forskningsenheden understøtter forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen og har en blanding af eget personale og personale med delestillinger (afdeling/forskning).

Vi er en afdeling, der værdsætter det gode arbejdsmiljø og har en positiv og åben tilgang til arbejdet, hvor vi prioriterer et højt informationsniveau og faglighed. I det daglige har vi fokus på et godt udviklings- og læringsmiljø, herunder vægtes trivsel højt. Der er et fantastisk godt samarbejde i lægegruppen, hvor faglighed og læringsmiljø prioriteres. Vi har stor omsorg for hinanden og er gode til at understøtte nye kollegaer.Dagkirurgisk afsnit (OP 2):

Vi varetager ca. 2600 patientforløb årligt for patienter i alderen 2 år og opefter. De kirurgiske specialer er ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, gynækologi og plastikkirurgi.

Du vil blive en del af vores tværfaglige team af kirurger, anæstesiologer, sekretærer, anæstesi-, operations- og opvågningssygeplejersker. I afsnittet har vi en stærk tradition for forskningsprojekter – sygeplejefaglige som lægefaglige. Noget vi forventer, du har lyst til at stå i spidsen for og være en del af, gerne sammen med vores forskningsenhed.

Vi arbejder konstant på at effektivisere vores forløb med fokus på patientsikkerhed og samtidig være en arbejdsplads med både tryghed, god stemning og høj faglighed.Ansvarsområder som funktionsansvarlig i det dagkirurgiske afsnit:

Du vil få ansvar for den faglige udvikling i området, herunder oplære nye medarbejdere, forfatte instrukser iht. nyeste evidens og medvirke til at fremme forskning.

Du vil skulle samarbejde med de tilknyttede kirurgiske afdelinger ved bl.a. at afholde driftsmøder og deltage i koordineringsmøder. Du skal som funktionsansvarlig medvirke til koordinering og implementering af ny viden, kvalitet og patientsikkerhed. Ikke mindst skal du i det daglige sikre smidig afvikling af operationsprogrammet i samarbejde med operationspersonale, kirurger, afsnittets oversygeplejerske og ledende overlæge.Vores forventninger til dig:

 • Du er speciallæge i anæstesiologi med solide kliniske kompetencer
 • Fremstår rolig og lyttende med gode kommunikationsevner
 • Du er visionær i forhold til at udvikle eget fagområde
 • Du er energisk og kan lide af følge dine projekter til dørs
 • Det forventes, at du er problemløsende og reflekterende i samarbejdet med samarbejdspartnere
 • Du kan både lide det kliniske anæstesiologiske arbejde og har interesse og evner for optimering af drift og det gode dagkirurgiske patientforløb
 • Du har lyst til at administrativt arbejde er en del af din hverdag
 • Forskningserfaring er en fordel
 • Du skal være rollemodel og sætte kursen for øvrige medarbejdere og at medvirke konstruktivt ved omstillingsprocesser, modernisering og datadrevet ledelse


Vi tilbyder:

 • En fuldtidsstilling med klinisk arbejde og administrative opgaver med mulighed for deltagelse i og opstart af forskningsprojekter
 • Tæt samarbejde med den ledende overlæge i afsnittet omkring drift og faglig udvikling i afsnittet


Din ansøgning:

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgningen samt dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller fremsendes elektronisk og stiles til cheflæge Connie Lærkholm Hansen.

Ansøgningsfrist: 17. december 2023

Ansættelsessamtaler: 19.december

Ansættelse pr. 1.3.24 eller efter aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Ledende overlæge Julie Wiis, tlf. 3868 6866, e-mail: julie.therese.wiis.01@regionh.dk

Cheflæge Connie Lærkholm Hansen, tlf. 2926 2433, e-mail: connie.laerkholm.hansen@regionh.dkDine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herlev Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej , 2730 Herlev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949700

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet