Ekstraordinær generalforsamling.

dato

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den 10/8 kl. 1745 i Klubrummet

For behandling af følgende punkt.

Forslag 1.   (stilles af Henrik Hjelmsø og Per Vilstrup)

Nuværende tekst.

§ 16. Klubbens drift af eliteselskab. Klubben kan vælge at udleje eller udlåne rettigheden (licensen,) til at drive et elitehold til et selskab. Betingelserne herfor fastsættes af klubbens bestyrelse og skal udformes således, at klubben aldrig kan blive påført et direkte økonomisk tab eller omkostninger som følge af aftalen.

 

Ændres til.

§ 16. Klubbens drift af eliteselskab. Klubben kan vælge at udleje eller udlåne rettigheden (licensen,) til at drive et elitehold til et selskab. Betingelserne herfor fastsættes af klubbens bestyrelse og skal udformes således, at klubben aldrig kan blive påført et direkte økonomisk tab eller omkostninger som følge af aftalen, dog bortset fra ufravigelige forpligtelser som følge af DIU´s love.

 

 

Forklaring: jf. § 2 i vores vedtægter er vi underlagt DIU Love og uden den forslået tilføjelse vil § 16 stride mod § 2. Konsekvensen af dette vil være at klubbens bestyrelsesmedlemmer vil kunne drages personlig ansvarlig for DIU-omkostninger.

 

Indkaldes jf. vores vedtægter.

§ 14. Vedtægtsændringer. Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig frist indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


mvh

Bestyrelsen

Kilde: Herlev Ishockey Klub