Coronavirus (Covid-19)

dato

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub

Klubben vil gerne henstille til alle, at de følger sundhedsstyrelsens retningslinjer. Informationsmateriale kan hentes på sundhedsstyrelsens hjemmeside:
www.sst.dk/corona. 


Der kan findes mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også kan findes
svar på en række hyppigt stillede spørgsmål.


Kilde: Herlev Ishockey Klub