Anbefalinger om smitteforebyggende tiltag i idrætsforeninger

Profilbillede

Nyheden er fra Herlev Ishockey Klub


Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner med høj smitte. Da smittetrykket i Herlev fortsat er meget højt, opfordrer Herlev Kommune alle berørte idrætsforeninger til at følge anbefalingerne.

 

  • Klæd om hjemmefra I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten  


  • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen  


  • Hold afstand Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.  


  • Opdel aktiviteterne i mindre grupper Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette


De nye anbefalinger gælder kun børn og unge i kommuner med høj smitte, dvs. at voksne udøvere gerne må klæde om til træning. Kampe, stævner og sociale aktiviteter kan fortsat gennemføres – I bør dog have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag som fx håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Herlev Ishockey Klub.
Kilde: Herlev Ishockey Klub